Praktisch

Schooltijden

De Hoeksteen werkt met een continurooster. Dat betekent dat uw kind aaneengesloten op school is. De woensdagmiddag is vrij als ‘break in de week’.

De schooltijden zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.15 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur

De kinderen hebben ’s ochtends een kwartier pauze en lunchen op school. De Hoeksteen is een gezonde school. We staan voor gezond eten en drinken. Het pauzetussendoortje bestaat uit groente, fruit en/of een boterham. Ook bij de lunch hoort geen snoep of koek. We drinken water (bij voorkeur), melk of andere dranken zonder toegevoegde suikers.

Buitenschoolse opvang

Voor veel ouders duurt de eigen werkdag langer dan de schooldag van hun kinderen. Zij maken dan graag gebruik van buitenschoolse opvang (BSO). De Hoeksteen werkt voor voor- en naschoolse opvang samen met kinderopvangorganisaties Berend Botje en Partou. Beide organisaties hebben locaties in de buurt en verzorgen het vervoer tussen school en BSO. Berend Botje heeft ook een opvanglocatie in de school.

Gym- en zwemrooster

Bewegen is gezond. En sport & spel leert kinderen belangrijke vaardigheden als samenwerken in een team, initiatief nemen en omgaan met winst en verlies. Wij geven kinderen alle ruimte om hun energie kwijt te raken (en nieuwe energie op te doen!). Klik hier Gymrooster 2023-2024 voor ons gym-en zwemrooster.

Vakanties en vrije dagen

Wilt u weten wanneer uw kind vrij is? Hier ziet u wanneer de vakanties en studiedagen gepland zijn.

Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2023-2024

Lang weekend en vakantie:
Harddraverij 21 en 22 september 2023
Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Goede vrijdag 29 maart 2024
Pasen 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2024
Hemelvaartsweekend 9 en 10 mei 2024
Tweede pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024

Studiedagen in schooljaar 2023-2024:
Woensdag 20 september 2023
Vrijdag 16 februari 2024
Woensdag 20 maart 2024
Maandag 13 mei 2024

Overige vrije dagen/dagdelen:
Woensdag 6 december 2023 tot 9.30 uur
Donderdagmiddag* 21 december, i.v.m. kerstviering later op de dag
Vrijdagmiddag* 22 december 2023
Vrijdagmiddag* 9 februari 2024
Vrijdagmiddag* 19 juli 2024
Vrijdag 19 april vanaf 9.30 uur, i.v.m. activiteiten 50 jarig jubileum de Hoeksteen
*vanaf 12.00 uur

Klachtenregeling

De Hoeksteen staat voor een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze interne contactpersoon, Bianca Batenburg (tel. 0228 313 662, e-mail bianca.batenburg@skowf.nl). Hier vindt u de klachtenregeling van SKO West-Friesland.

Nieuwsbrief en app

Kinderen maken van alles mee op de Hoeksteen. We organiseren (thema)activiteiten en excursies, gaan naar het theater en op schoolreis. Via onze nieuwsbrief delen we praktische informatie en informatie over de schoolontwikkeling. Met de ouderapp Parro houden we u op de hoogte van de belevenissen van uw kind.

Downloads

De Hoeksteen is een veelzijdige school. Wilt u precies weten hoe het schoolleven en het onderwijs bij ons is georganiseerd, dan kunt u de Schoolgids de Hoeksteen 2023-2024 en het Jaarboekje 2023-2024 raadplegen.

Gezonde school

Opgroeien gaat makkelijker met een gezonde leefstijl. Op de Hoeksteen is een actief beleid gericht op gezonde voeding bij tussendoortjes en lunch. De Hoeksteen heeft het vignet Gezonde school. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen.
De school heeft bovendien speciale aandacht voor het het themacertificaat Gezonde Relaties & Seksualiteit behaald.

Veilig verkeer rondom school

Wij vinden het belangrijk dat de verkeersveiligheid rondom onze school gewaarborgd wordt.

Om onze kinderen zo veilig mogelijk van en naar school te kunnen laten gaan verzoeken we om op schooldagen tussen 08.10-08.40 en 14.00-14.40 (woensdag 12.15-12.55) de routes te gebruiken die u vindt op onderstaande plattegrond, passend bij de wijze waarop u of uw kind(eren) naar school komt.

Het uitgangspunt bij deze routes is dat er tijdens de schoolspits geen auto’s af en aan rijden van ouders c.q. wegbrengers van de kinderen op de Hoeksteen.
Op deze manier maken wij het samen zo veilig mogelijk voor onze kinderen om naar school te gaan.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Naam(Vereist)