Ons onderwijs

Zodra een kind naar school gaat, is het gedaan met spelen. Toch? Welnee, niet bij de Hoeksteen! Daar spelen de kleuters gewoon door, maar wel op een manier dat zij veel leren over de wereld om hen heen. Ons spel is betekenisvol en lokt taal, denken en actieve betrokkenheid uit.

Spelend leren

Het is hartverwarmend om te zien hoe onze leerkrachten bezig zijn met de kleuters op het nieuwe speelleerplein. Bouwen, knippen, tekenen, (voor)lezen en rollenspel in de speelhuisjes. In het eigen lokaal en op het speelleerplein. En vaak spelen er ook peuters mee. Onze school huisvest twee peutergroepen van peuterspeelzaal Berend Botje.

Door dat vrolijke samenspel bij de jongste kinderen ontstaat er een doorgaande ontwikkelingslijn. Peuters stromen makkelijk door naar het basisonderwijs. Zij kennen de leerkrachten al en de leerkrachten kennen hen.

“Als leerkracht heb ik altijd lesgegeven in groep 1-2 en 3. Mij trekt het jonge kind. Jonge kinderen staan onbevangen in het leerproces. Ze hebben weinig aanmoediging nodig om grote resultaten te bereiken. Het speelleerplein is een rijkdom. Mijn klaslokaal is verdubbeld met de mooiste materialen. Ik speel zelf met plezier mee in de huishoek.”
Liselot Venneman, leerkracht groep 3

Basisvaardigheden

We leven in een kennismaatschappij. Je moet niet alleen dingen kunnen, maar ook weten om je plek in de wereld te vinden. Op die ontdekkingstocht besteden we veel aandacht aan de ‘basisbagage’: lezen, taal, schrijven en rekenen.

In deze vakken bouwen we de lesstof methodisch op afhankelijk van de gang door de (leeftijds)groepen en het niveau van de individuele leerling. Ieder kind is uniek en verdient onderwijs op maat. Een kwestie van goed observeren en zijn ontwikkeling blijven volgen.

Gerichte instructie
Er zijn altijd mogelijkheden voor extra instructie aan de instructietafel. Soms zetten we kinderen uit verschillende groepen met hetzelfde leerniveau bij elkaar, zodat zij gerichte aandacht krijgen. Kortom, de deuren in onder-, midden- en bovenbouw staan open, terwijl de eigen groep de veilige basis blijft.

Logopediste op school
Onze logopediste werkt spelenderwijs met kinderen in de groepen 1-2 en 3, waarmee ze bijdraagt aan onze rijke talige omgeving. Ook signaleert ze ontwikkelingsproblemen en adviseert leerkrachten en ouders hierover.

Meerkunners
Sommige kinderen hebben meer uitdaging nodig dan anderen. Dat houden we scherp in de gaten. Zodra leerlingen een bovengemiddelde begaafdheid aan de dag leggen, brengen we zorgvuldig in kaart hoe we het reguliere lesaanbod moeten aanvullen (ook in overleg met ouders). 

Is er sprake van een voorsprong op meerdere vakgebieden, dan werken we met Levelspel voor de kleuters en Levelwerk vanaf groep 5. Dat wordt aangestuurd door onze intern begeleiders. SKO West-Friesland heeft een bovenschoolse plusklas waar meerkunners een dagdeel per week uitgedaagd worden door gespecialiseerde leerkrachten.

Engels in alle groepen
In al onze groepen krijgen kinderen Engels. In groepen 1 tot en met 4 laten we het aansluiten op de thema’s, daarna gebruiken we de lesmethode Take it Easy. Engels is een internationale taal. Als kinderen het leren spreken en verstaan, wordt hun wereld alleen maar groter.

“Ik noem begrijpend lezen een 21e-eeuwse vaardigheid. Ook in deze tijd is het de basis voor het opdoen van kennis. We leven nog steeds in een schriftcultuur, ook als is het communicatielandschap sterk veranderd. We hebben op school een uitdagende bibliotheek en we onderhouden goede contacten met Bibliotheek Enkhuizen, die op loopafstand van ons staat.”
Pop Jan Koster, leerkracht groep 5 en taal-leesspecialist

Sociale ontwikkeling

Als school bereiden we kinderen voor op hun deelname aan de samenleving. Daarvoor moeten zij niet alleen uitgerust worden met de juiste kennis, maar ook met de juiste sociale vaardigheden.

Hoe zit je als kind in elkaar? Hoe ga je met anderen om? Het zijn vragen die in onze ogen thuishoren op een school, in ieder geval op onze school. Want wij willen dat onze leerlingen zich ook als mens ontwikkelen.

De Vreedzame School
Voor die sociaal-emotionele ontwikkeling putten we uit het programma van De Vreedzame School. Dat ziet een klas als een leefgemeenschap waarin kinderen leren om met verschillen om te gaan, beslissingen te nemen en ruzies en meningsverschillen met elkaar op te lossen.

Rots en Watertraining
Veel teamleden zijn erkend Rots en Watertrainer. Daardoor krijgt elke groep deze training die kinderen helpt bij de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en een positief zelfbeeld. Tegelijk leren kinderen om met respect met elkaar om te gaan.

Jeugdcoach
Onze jeugdcoach heeft veel contact met kinderen in de bovenbouwgroepen. Hij maakt contact en geeft een kind support waar het dit nodig heeft. Kinderen voelen zich gesteund! Ook adviseert de jeugdcoach leerkrachten en ouders over passende ondersteuning.

Maar het meeste leer je nog in de praktijk. Onze leerlingen doen mee aan goede doelen-acties, zijn betrokken bij de activiteiten rond 4 en 5 mei en komen op voor hun belangen in de leerlingenraad. Zonder het te weten gedragen zij zich dan al als ‘mensen’ in onze samenleving.

Brede ontwikkeling

Nieuwsgierigheid moet je blijven prikkelen. Daarom bieden we op onze school een rijke leeromgeving. Van muziekles tot een duik in de geschiedenis en schooltuintjes. Geen dag is hetzelfde op de Hoeksteen. Zo maken we de wereld van kinderen groter en laten we hen hun talenten ontdekken.

Kunst en cultuur
In Enkhuizen ligt het verleden op straat. Onze stad staat boordevol historische gebouwen. We laten leerlingen uitgebreid kennismaken met dit erfgoed door middel van stadswandelingen, speurtochten en museumbezoeken. Het is een belangrijk onderdeel van ons uitgebreide kunst- en cultuuraanbod dat verder bestaat uit dans, theater, film, literatuur en muziek. Voor ons is cultuur meer dan ‘onderwijs’. Het is een manier om kinderen te vormen. Om respect te hebben voor elkaar en voor je omgeving.

“Ik wil kinderen de beleving van ‘echt’ meegeven. Je kunt online een toneelstuk laten zien, maar de sfeer proeven de kinderen dan niet. We laten de kinderen zelf toneelspelen en muziek maken, daarvoor hebben we onder meer ons Open podium. Compleet met voorrondes in de klas een optreden met ouders erbij.”
Astrid Ootes-van der Sluis, leerkracht groep 8 en interne cultuur coördinator

Vrijdagmiddagcircuit en Talentenlab
Veel kinderen kijken reikhalzend uit naar de vrijdag. En geef ze eens ongelijk! We sluiten de week verrassend en gezellig af met ons vrijdagmiddagcircuit. Leerlingen schrijven zich in voor lessenseries waarin vooral geleerd wordt met de handen (in samenwerking met Madhouse en het Hertenkamp) Koken, techniek, schaken, houtbewerking; telkens staat er iets anders op het menu. En in ons nieuwe Talentenlab, boordevol materialen, gaan kinderen gewoon door met onderzoeken en experimenteren. Wie weet welke (onverwachte) kwaliteiten verder nog naar boven komen drijven.

Wereldoriëntatie
Hoe laat je kinderen kennismaken met de wereld om hen heen? Door de wereld in de school te halen. Dat doen we door vakken te integreren in herkenbare, levensechte thema’s. We nemen leerlingen mee ‘op reis’ naar onderwerpen en landen die dicht bij hun belevingswereld staan en alle zintuigen prikkelen.

Leerlingenraad
Hoe richten we het schoolplein in? Wat wordt het thema van het schoolproject? Eigenlijk is het gek als het team over dit soort dingen beslist, terwijl het vooral kinderen aangaat. Bij de Hoeksteen hebben we een leerlingenraad waarin leerlingen ons advies geven. Leerlingen uit groepen 5,6,7 en 8 worden officieel gekozen in de leerlingenraad. Zij overleggen met elkaar en met de directeur en lichten beslissingen toe in hun klas. Vaardigheden waarvan zij later in hun leven nog een hoop plezier zullen hebben.

Zorg en ondersteuning

Elk kind is anders. Onze leerkrachten ervaren dat dagelijks, als zij in gesprek gaan met leerlingen en hun ontwikkeling volgen via observaties en toetsen. Veel verschillen in ontwikkelingsniveau kunnen we opvangen binnen de normale begeleiding. Maar soms is er meer nodig.

Zijn er signalen dat een leerling moeite heeft met de lesstof, juist makkelijk leert of gedragsmatig uit de pas loopt, dan wordt dat besproken met de intern begeleider. Als dat extra zorg tot gevolg heeft, gaan we natuurlijk ook in overleg met ouders. Eventueel betrekken we de lees-, reken-, gedrag- en/of jonge kind specialist bij onze aanpak. 

Ondersteuningsteam
Levert de ontwikkeling van een kind meer of specialistischere hulpvragen op, dan wordt dat besproken in het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de school, ouders, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk en een ambulant begeleider. Ook kunnen een logopedist, psycholoog of andere deskundigen aansluiten. Binnen dit overleg worden afspraken gemaakt over de meest geschikte ondersteuning.

Kinderen hebben recht op passend onderwijs. Hoe wij dat op de Hoeksteen waarmaken, staat in ons schoolondersteuningsprofiel.

“Als een kind het reguliere tempo niet kan bijbenen, neem ik hem apart voor extra instructie. Dan je vaak zo’n ‘o ja’ moment en de blijdschap dat iemand iets snapt. Die momenten maken mijn werk als onderwijsassistent zo ontzettend mooi. Samen met de leerkracht vorm ik een team in de klas.”
Miranda Swart, onderwijsassistent