Ouders en school

Opvoeding houdt niet op bij de schooldeur, onderwijs houdt niet op bij de huisdeur. Ouders en school hebben elkaar nodig om kinderen uit te laten groeien tot leuke en verantwoordelijke mensen.

Helpende handjes

Bij de Hoeksteen betrekken we ouders graag bij ons onderwijs. Heeft u talent voor en/of plezier in knutselen, toneel en houtbewerking? Dan kunnen we u als ‘gastdocent’ goed gebruiken bij de activiteiten binnen het vrijdagmiddagcircuit of onze schoolprojecten. We zoeken altijd ouders die willen begeleiden bij excursies of schoolzwemmen. En natuurlijk zit u als trotse ouder in het publiek tijdens voorstellingen van ons open podium.

“Onze oudste zoon had een ontwikkelingsachterstand, toen hij naar de basisschool moest. We zijn bij verschillende scholen geweest, maar de Hoeksteen gaf ons het meest het gevoel dat ze er alles aan doen om onze zoon goed te begeleiden en hem binnenboord te houden. Dat is gelukt. Drie jaar later haalde hij goede resultaten. Onze twee andere kinderen zitten nu ook op de Hoeksteen.”
Heidi Stapper, moeder van drie kinderen op de Hoeksteen

Ouderraad

Schoolreisjes, sinterklaasfeest, carnaval; ze zouden onmogelijk zijn zonder de inzet van onze ouderraad (OR). De OR bestaat uit betrokken ouders. Zij denken mee over, geven invulling aan en activeren andere ouders bij veel van wat onze school kleur geeft. Om de schoolactiviteiten financieel mogelijk te maken, beheert de OR ook de vrijwillige ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad en ouderpanel

Meer formeel denken ouders, samen met leerkrachten, kritisch mee over het beleid op school in de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft advies- en instemmingsrecht op uiteenlopende beleidsterreinen. In het ouderpanel gaan we dieper in op onderwerpen die er leven in en om school. Samen onderzoeken we hoe we een nog betere ontwikkelingsomgeving kunnen creëren voor onze kinderen.

“Wat mij aansprak bij de Hoeksteen is dat zij al vroeg spelenderwijs beginnen met Engels. Dat is een wereldtaal. Daar heb je later veel aan en het is een goede voorbereiding op het voorgezet onderwijs. Daarnaast zie je dat kinderen in hun waarde worden gelaten. Het team is daar ook alert op. Mijn oudste dochter is vrij jongensachtig. Dat is nooit een punt geweest. Je mag zijn wie je bent.”
Jolanda de Boer, moeder van twee kinderen op de Hoeksteen

Oudertafel

Ouders en school ontmoeten elkaar heel direct aan de oudertafel, elke dinsdag- en vrijdagochtend vanaf 8.30 uur. Hier kunt u ongedwongen en laagdrempelig alle vragen die u heeft over school of de thuissituatie op tafel leggen en met ons en andere ouders bespreken. We zetten ook thema’s op de agenda en nodigen sprekers uit. Denk aan iemand van de bibliotheek of het consultatiebureau. Heeft u zelf interesse in een onderwerp? Laat het ons weten!